Tom 39: 2022

CAŁY NUMER DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU W OKŁADKĘ.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Witold J. Wilczyński, “Jedność w różnorodności”: geneza i geopolityczne znaczenie idei / 9

Adam Biliński, The effects of immigration on the support for radical right in the West and its geopolitical implications / 36

Roman Szul, Metamorfozy Europy w świetle teorii imperiów-cywilizacji / 55

Robert Białoskórski, Distribution of power in the Visegrad countries. A powermetric approach / 79

Sylwia Zawadzka, Biometric technology in European Union border management after 2015 / 93

Filip Walczak, Pandemia CoViD-19 i potencjalne wyzwania dla bezpieczeństwa morskiego / 114

Bohdan Pac, Planowanie rozwoju sił morskich Rzeczypospolitej Polskiej / 130

ANALIZY I MATERIAŁY

Paweł Soroka, Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie likwidacji polskich sił podwodnych / 159

Orazio M. Gnerre, The Mediterranean thalactic civilization in the thought of Ernst Kapp and Carl Schmitt / 162

Krzysztof Jabłoński, Zadośćuczynienie a nie reparacje (o polskich roszczeniach wobec Niemiec i Rosji) – wywiad z prof. Markiem J. Chodakiewiczem / 170

STANOWISKA I SPRAWOZDANIA

IV edycja Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej / 174

XIII Zjazd Geopolityków Polskich pt. “Geopolityka praktyczna w czasie pandemii” 5 grudnia 2021 r. / 196

POLEMIKI I RECENZJE

John P. LeDonne, Forging a Unitary State: Russia’s Management of the Eurasian Space, 1650-1850, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo & London 2020 – Witold J. Wilczyński / 201

* * *

Noty o autorach / 209
Zasady publikowania / 213