Vol. 11: 2015

PG_t.11

CLICK ON THE COVER TO DOWNLOAD THE FILE

BUY PRINT VERSION

TABLE OF CONTENTS

I. ARTICLES

Piotr Eberhardt

Mapa polityczna przyszłej środkowej Europy według Władimira Żyrinowskiego

Bogusław Kuźniar

Terrorystyczna działalność OUN – UPA i przesiedlenia ludności ukraińskiej w powiecie jarosławskim (1944-1947)

Wojciech Łysek

Krym w polityce mocarstw: pogranicze – konflikt – destabilizacja

Grzegorz Baziur

Między federalizmem a wspólnotą państwową: narody Austro-Węgier wobec rozpadu dualistycznej monarchii habsburskiej w latach 1918-1919

Melania Ogrodniczuk

Zagraniczna polityka gospodarcza USA po II wojnie światowej – jedna z dróg budowania pozycji mocarstwowej

Leszek Sykulski

Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera

II. MATERIALS & ANALYSIS

Jan Majka, Duginiada

III. REVIEWS

Dominique Moïsi, Geopolityka emocji, tłum. R. Włoch,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 256. (rec. Mateusz Hudzikowski)

IV. CONFERENCE REPORTS

Konrad Świder

Sprawozdanie z konferencji „Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?” (Warszawa, 22 października 2014 roku) 

*  *  *

Contributors 

Guidelines for Authors