Vol 21: 2017


CLICK ON THE COVER TO DOWNLOAD THE FILE

TABLE OF CONTENTS – VOLUME 21: 2017

ARTICLES

Aleksandar Petrović, Witold Wilczyński, Danko Kamčevski

Ethno-cultural and geopolitical determinants of Albanian expansion / 9

 

Mateusz Łakomy

Demographic security of Europe in 21st century / 31

 

Piotr L. Wilczyński

Problems of national defense and security in Poland in current professional debate (a review) / 48

 

Olga Wasiuta

Russki mir as a means of imperial Kremlin politics / 67

 

Leszek Sykulski

Russian geopolitical thought after the fall of the Soviet Union / 88

 

Justyna Doroszczyk

Geopolitics of Russian secret services – impact of siloviki on ideology of imperial Russia / 101

 

Jakub Potulski

American geostrategy in the period between the war of independence and the Spanish-American war / 117

 

Krzysztof Danielewicz

Green on Blue” attacks during the ISAF mission in Afghanistan / 136

 

Mariusz Dąbrowski

The renminbi and global aspirations of the People's Republic of China / 150

 

ANALYSIS & SOURCES

Witold J. Wilczyński, Geopolitical perspective of the Bolshevik Revolution. Part 1: Seven years in Russian Army / 158

 

REPORTS & STATEMENTS OF POLISH GEOPOLITICAL SOCIETY

A report from Polish Forum „Reconstruction and modernization of Polish Navy: a need of compromise between its capabilities, needs, capacity of Polish naval industry and economic reality of the state – accordingly to the Responsible Development Strategy”, Gdynia, July 28th 2017 / 179

 

REVIEWS

Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989-2015, Wymiar narodowy i unijny, Wyd. Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016 – N. Adamczyk / 181

 

Białoskórski, R., Kobryński, R., Sułek, M., Potęga państw 2017, Międzynarodowy układ sił w procesie zmian – raport potęgometryczny, ASPRA-JR, Warszawa 2017 – J. Płaczek / 184

 

Krzywicka, K., Trefler, P. (red.), Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, UMCS, Lublin 2016 – J. Trubalska / 187

* * *

Contributors / 192

Guidelines for Authors / 194