Vol. 36: 2021

CLICK COVER TO DOWNLOAD

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES

Aleksandar Petrović, Aleksandra Stevanović, The EU and India in the Polarized World / 9

Daria Wiejaczka, Witold J. Wilczyński, Strategic importance of rare earth elements / 32

Maciej Kędzierski, The importance of Joseph Daniel Unwin’s concepts in the context of the contemporary culture war / 54

Łukasz Muszyński, Low intensity conflict as an instrument of the state foreign policy / 70

Piotr Lotarski, Development of the military component of Hezbollah in the 21st century in the context of the Lebanese-Israeli conflict / 80

Alexander Gugnin, Marek Delong, Yuliia Lisnevskaya, The problem of political leadership on the example of Yemen / 98

Wojciech Kaczor, Yezidi genocide in north-western Iraq – legal and cultural aspects / 110


ANALYZES & SOURCES

Andrzej Zapałowski, Legal restrictions against development of Polish Armed Forces ? selected problems / 130

Dorota Czakon-Tralski, Bogdan Pliszka, Post-pandemic world – new reality or digital gulag? / 140


REPORTS & STATEMENTS OF POLISH GEOPOLITICAL SOCIETY

Global players rivalry during the pandemic / 146


POLEMICS & REVIEWS

Guillaume Pitron, Wojna o metale rzadkie. Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej, Wydawnictwo Kogut, Warszawa 2020 – Witold J. Wilczyński / 153

Rana Mitter, Chiny nowoczesne: krótkie wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021 – Piotr Plebaniak / 160

Tomas D. Schuman (Jurij Bezmienow), Agentura wpływu. Tajniki działalności wywrotowej KGB, Wydawnictwo AA, Kraków 2021 – Leszek Sykulski / 165

Bernard Wiśniewski, Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020 – Marcin Jurgilewicz / 169

* * *

Contributors / 172

Guidelines for Authors / 176